Privacy Policy

Politika zasebnosti in piškotkov

Politika zasebnosti in piškotkov na spletni strani TubaForum.si je na voljo na naslovu tubaforum.si .

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj

Kontaktni obrazec

Ko nam pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca se vaše ime in vaš e-mail naslov posreduje na naš naslov. Podatki se ne hranijo na našem strežniku, uporabljeni pa so izključno za to, da vam lahko pošljemo odgovor na povpraševanje.

Vgrajena povezana vsebina z drugih spletnih strani

Objave na tej spletni strani lahko vsebujejo vgrajene povezane vsebine (npr. video, fotografije, članki,...). Vgrajena povezana vsebina se obnaša na tak način, kot če bi obiskovalec brskal po spletni strani, kjer se ta vsebina nahaja.

Te spletne strani lahko zbirajo vaše podatke, uporabljajo piškotke, vsebujejo vgrajeno sledenje s strani tretje osebe in beležijo vašo interakcijo s to vgrajeno vsebino vključujoč sledenje vaše interakcije s to vgrajeno vsebino, če imate na tisti strani uporabniški račun in ste vanj prijavljeni.

S kom delimo zbrane podatke

Vaših osebnih podatkov ne delimo z nikomer.

Piškotki

Kaj so piškotki

Kot je to običajno na vseh modernih spletnih straneh, tudi naša spletna stran uporablja piškotke. To so majhne datoteke, shranjene na vaš računalnik, ki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. V nadaljevanju je opisano, katere informacije piškotki shranjujejo, kako jih uporabljamo in zakaj je piškotke potrebno shranjevati na vaš računalnik. Opisan je tudi način, kako lahko piškotke onemogočite, zavedati pa se morate, da to lahko "pokvari" določene elemente oz. funkcionalnosti spletne strani.

Za več splošnih informacij o piškotkih si lahko na Wikipediji o le-teh poiščete prispevek.

Kako uporabljamo piškotke

Piškotke uporabljamo na različne načine, ki so opisani v nadaljevanju. Na žalost v večini primerov ne obstajajo standardne možnosti za onemogočanje piškotkov brez da bi to popolnoma onemogočilo funkcionalnosti, ki jih le-ti omogočajo. Priporočljivo je, da pustite omogočene vse piškotke, če niste prepričani za katero funkcijo so uporabljeni, saj so lahko namenjeni prav funkcionalnosti, ki jo uporabljate.

Katere piškotke uporabljamo

Ko se odločite, ali nam dovolite uporabo piškotkov ali ne, se informacija o tem shrani v piškotek. Ta piškotek poteče čez eno leto.

Če na naši strani objavite komentar, se s tem nekateri podatki (vaše ime, e-mail naslov in naslov spletne strani) shranijo v piškotek. To je namenjeno temu, da vam ob naslednji objavi komentarja ni potrebno ponovno vpisovati teh podatkov v obrazec. Ti piškotki potečejo čez eno leto.

Če obiščete prijavno stran naše spletne strani, nastavimo začasni piškotek, ki preveri, če vaš brskalnik sprejema piškotke. Ta piškotek ne vsebuje nobenih osebnih podatkov in poteče ob koncu seje (ko ugasnete brskalnik).

Če se prijavite na našo spletno stran nastavimo več piškotkov, ki vsebujejo prijavne informacije in nastavitve zaslona. Prijavni piškotki potečejo čez dva dneva, piškotki z nastavitvami zaslona pa čez eno leto. Če ob prijavi izberete "Zapomni si me", prijavni piškotek poteče čez dva tedna. Če se odjavite s spletne strani, se prijavni piškotki izbrišejo.

Če objavite ali uredite prispevek na spletni strani, se v vaš brskalnik shrani dodatni piškotek. Le-ta ne vsebuje nobenih osebnih podatkov temveč samo identifikacijo članka, ki ste ga objavili oz. uredili. Ta piškotek poteče čez en dan.

Onemogočanje piškotkov

Shranjevanje piškotkov lahko onemogočite s spremembo nastavitev vašega brskalnika (kako se to stori, si lahko preberete v meniju "Pomoč" v vašem brskalniku. Prosimo, upoštevajte, da lahko onemogočanje piškotkov resno vpliva na funkcionalnost te in drugih strani, ki jih obiskujete. Onemogočanje piškotkov običajno rezultira v onemogočanju določenih funkcionalnosti spletnih strani, zato se priporoča, da piškotkov ne onemogočate.

Kakšne piškotke uporabljamo

  • Piškotki, povezani z obrazci: Ko uporabite obrazec kot je naprimer tisti na strani "Kontakt" ali pa obrazec za komentiranje, se v piškotek shranijo uporabniški podatki za nadaljnjo korespondenco.
  • Piškotki, povezani s lastnostmi in nastavitvami: Za zagotovitev kar najboljše uporabniške izkušnje omogočamo nastavitev določenih lastnosti te spletne strani, medtem ko jo uporabljate. Da bi si lahko zapomnili vašo izbiro, te informacije shranimo v piškotke in jih ponovno preberemo, ko vaša interakcija, povezana z določeno nastavitvijo, to zahteva.

Piškotki tretjih oseb

V izjemnih primerih lahko uporabljamo piškotke zaupanja vrednih tretjih oseb. V naslednjem odstavku je opisano, katere take piškotke lahko zasledite na naši strani.

  • Občasno testiramo nove funkcije in izboljšave strani ter s tem lahko delamo na zunaj neopazne spremembe. Dokler so te nove funkcije v fazi testiranja lahko uporabljamo piškotke za zagotavljanje boljše in konsistentne uporabniške izkušnje in ugotavljanje, katere funkcije in optimizacije so s strani uporabnikov najbolje sprejete.

 

Več informacij

Upamo, da smo s tem razjasnili vse pomembna vprašanja. Kot smo že omenili, če niste prepričani ali neko funkcionalnost potrebujete ali ne, je ponavadi varneje pustiti piškotke omogočene, saj so lahko povezani s katero od pomembnih funkcionalnosti spletne strani.

Če kljub vsemu potrebujete še kako informacijo ali pojasnilo, nas lahko kontaktirate in poskusili bomo razjasniti vsa odprta vprašanja.

Privacy and Cookie Policy

This is the Privacy and Cookie Policy for TubaForum.si, accessible from tubaforum.si

What personal data we collect and why we collect it

Contact forms

When you contact us via contact form, your name and email address are submitted to our e-mail address. The data is not stored on our server and your submitted data is only used in order to provide you an answer to your query.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

We do n0t share any personal data with anyone.

Cookies

What are cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How we use cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Which cookies we use

When you decide, whether you allow us to use cookies or not, this information is stored into a cookie. It expires after one year.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after one day.

Disabling cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The cookies we set

  • Forms related cookies: When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
  • Site preferences cookies: In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third party cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

  • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.

 

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us and we will try to provide them for you.