Pravno obvestilo_Disclaimer

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Avtorske pravice za celotno vsebino te spletne strani ima TubaForum.si oziroma lastniki in avtorji vsebine. Vse pravice pridržane.
Vsebina strani (fotografije, tekst, oblikovanje,...) je zaščitena z zakonom o varstvu avtorskih pravic Republike Slovenije in mednarodno zakonodajo o varstvu avtorskih pravic.
Uporaba vsebine na spletni strani je dovoljena izključno za osebno rabo. Vsaka drugačna oblika uporabe vsebin spletne strani (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje, komercialna raba, predelava...) brez pisnega dovoljenja avtorja vsebine je strogo prepovedana.
Prav tako je brez pisnega dovoljenja prepovedan prenos ali shranjevanje vsebine te spletne strani na druge spletne strani ali druge oblike sistemov za elektronsko shranjevanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije na tej spletni strani so samo splošnega značaja z namenom seznanjanja javnosti o našem delovanju. Čeprav si lastniki in skrbniki TubaForum.si prizadevamo, da bi bile informacije čimbolj natančne in ažurno posodobljene, ne prevzemamo odgovornosti in ne dajamo nikakršnih jamstev, izrecnih ali implicitnih, v zvezi z vsebinami, ki so objavljene na tej spletni strani, kot tudi ne v zvezi s popolnostjo, točnostjo, zanesljivosto, primernostjo ali razpoložljivostjo informacij in fotografij. Vsako zanašanje na takšne informacije je torej izključno na lastno odgovornost.

V nobenem primeru TubaForum.si oz. lastniki in skrbniki ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli morebitno izgubo ali škodo, vključno s posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali v zvezi z uporabo te spletne strani ali njene vsebine.

Preko te spletne strani se lahko povežete z drugimi spletnimi mesti, ki niso pod nadzorom TubaForum.si oz. lastnikov in skrbnikov, tako v smislu narave in vsebine kot tudi njihove dostopnosti. Objava kakršnih koli povezav ne pomeni nujno priporočila ali strinjanja s stališči, ki so na teh povezavah izražena.

TubaForum.si oz. lastniki in skrbniki si prizadevamo, da bi ta spletna stran delovala nemoteno, vendar hkrati ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitno začasno nedosegljivost ali nekonsistentnost vsebine zaradi tehničnih težav, ki so izven našega nadzora in vpliva.

Disclaimer

Copyright Disclaimer

This website and its content is copyright of TubaForum.si and its owners and the authors of the content. All rights reserved.
All content of the website (photos, text, design,...) is protected under the Slovenian and International Copyright laws.
Content of the website may be used for personal use only. Any other type of use (copying, reproduction, distribution, commercial use, manipulation,...) without the written permission of the respective author is strictly prohibited.
Transmiting or storing the contents of this website to any other website or other form of electronic retrieval system without our written permission is also strictly prohibited.

Website Disclaimer

The information contained on this website is for general information purposes only. The information is provided by TubaForum.si or its owners and administrators respectively and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will TubaForum.si or its owners and administrators be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of TubaForum.si or its owners and administrators respectively. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, TubaForum.si or its owners and administrators respectively take no responsibility for, and will not be liable for, the website or it's content being temporarily unavailable or inconsistent due to technical issues beyond our control.